กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2563)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มิถุนายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

แจ้งเลื่อนอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับนักบริหารโรงพยาบาล 
จากวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2563  <<Download>>  สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้หนังสือเชิญเข้าอบรมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ เวปกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

14 พฤษภาคม 2563  กรอบการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ฯ (COVID-19)  <<Download>>

ประจำเดือน เมษายน 2563

30 เมษายน 2563 สรุปผลการประเมินสัดส่วนของต้นทุนบริการ (เฉพาะรายการใช้ไป) ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล 

                               ไตรมาส 2/2563 <<Download>>

29 เมษายน 2563  สรุปผลการประเมินคะแนนงบทดลอง ไตรมาส 2/2563  <<Download>>
                         สรุปคะแนนแม่ข่ายและลูกข่าย <<Download>>

28 เมษายน 2563 สรุปผลการประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 2/2563 <<Download>>

24 เมษายน 2563  รุปรายงานผลการประเมินวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 2/2563 <<Download>>

24 เมษายน 2563 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 2/2563 <<Download>>
ไฟล์การคำนวณ <<Download>>

22 เมษายน 2563   ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin)
                           ไตรมาส 2/2563   
<<Dowload>>   

                        
 
10 เมษายน 2563  Excel WorkSheet (PLANFIN) ปี 2563 รอบ 2 V1.2   <<Dowload>>
ค่า HGR Planfin 2562 V2  <<Dowload>> 
8 เมษายน 2563      กรอบการบันทึกบัญชีการรับคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง กองทุนคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว
                                    <<Download>>

7 เมษายน 2563   การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563  หนังสือแจ้งเวียน  <<Download>>
                      
Timeline การปรับแผนทางการเงิน Planfin2563 <<Download>>


ประจำเดือน มีนาคม 2563

4 มีนาคม 2563    protest.png แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมสำหรับโรงพยาบาล 
                           จากเดิม วันที่ 24-27 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็นวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563   
                            หนังสือแจ้งเลื่อน <<Download>>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

6 กุมภาพันธ์ 2563  สรุปผลการประเมินคะแนนงบทดลอง ไตรมาส 1/2563  <<Download>>  
                         สรุปคะแนนแม่ข่ายและลูกข่าย <<Download>>


6 กุมภาพันธ์ 2563  สรุปผลการประเมินสัดส่วนของต้นทุนบริการ (เฉพาะรายการใช้ไป) ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
                               ไตรมาส 1/2563 <<Download>>

3 กุมภาพันธ์ 2563  ผลการประเมินการเปรียบเทียบของแผนประมาณการและผลการดำเนินงาน (Planfin) 
                               ไตรมาส 1/2563 <<Download>>

3 กุมภาพันธ์ 2563  กรอบการบันทึกบัญชีประเภทเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2563 <<Download>>

ประจำเดือน มกราคม 2563

28 มกราคม 2563 สรุปผลการประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring Plus) ไตรมาส 1/2563 <<Download>>

28 มกราคม 2563 สรุปรายงานผลการประเมินวิกฤติระดับ 7 ไตรมาส 1/2563 <<Download>>

28 มกราคม 2563 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 1/2563 <<Download>>
                             ไฟล์การคำนวณ <<Download>>

24 มกราคม 2563 รายงานการส่งการจำแนกอายุลูกหนี้ ณ 24 มกราคม 2563 <<Download>>

16 มกราคม 2563 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการแยกอายุลูกหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 <<Download>>     
                              >>> DataChk  <<<

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

26 ธันวาคม 2562 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ ปี 2563 สำหรับการจัดกลุ่มเพื่อประเมินประสิทธิภาพการเงิน <<Download>>

9 ธันวาคม 2562 ปรับ กณฑ์คะแนนการตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้นปีงบประมาณ 2563 ายละเอียดเกณฑ์การตรวจสอบงบทดองเบื้องต้นปี 2563  <<DownLoad>>


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

29 พ.ย.62 new2.gifปรับกณฑ์คะแนนการตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้นปีงบประมาณ 2563 ายละเอียดเกณฑ์การตรวจสอบงบทดองเบื้องต้นปี 2563  <<Download>>

21 พ.ย.62   กำหนดการส่งงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 <<Download>>

19 พ.ย.62   ปรับเกณฑ์คะแนนการตรวจงบทดลองเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2563  <<DownloaD>>

18 พ.ย.62  นื่องจากปีงบประมาณ 2563 มีการปรับเกณฑ์การตรวจงบทดลองเบื้องต้นใหม่ แต่เนื่องจากมีความล่าช้า ดังนั้นเกณฑ์การตรวจงบทดลองเบื้องต้นมีผลตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

15 พ.ย.62  เกณฑ์คะแนน การตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น ปี 2563  <<DownloaD>>

15 พ.ย.62 ขณะนี้หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้แล้ว
ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
อาคาร 7 ชั้น 4   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 2871

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics